☰ Menu
De weg naar de oplossing Counsellingbureau Stimulans Someren Asten De weg naar de oplossing Counsellingbureau Stimulans Someren Asten

Counsellingbureau Stimulans"Carrière en werkbeleving"Onderzoek


Loopbaanonderzoek
Loopbaanonderzoek helpt medewerkers sturing te geven aan hun loopbaan. Met behulp van een persoonlijkheidsanalyse geven we je inzicht in tal van competenties, gedragsvoorkeuren, persoonlijkheidskenmerken, motivatie voor bepaalde gebieden, talent, en behoeften met het oog op geschiktheid voor een bepaalde functie. Het onderzoek maakt duidelijk met welke competenties je snel persoonlijke groei stimuleert. De uitkomsten zijn zeer betrouwbaar. De test wordt online afgenomen en de uitslag bespreken we uitvoerig met je. In een adviesrapport kun je de onderbouwde conclusies, bevindingen en ontwikkeltips nog eens nalezen.


Werkbelevingsonderzoek
Benieuwd naar de werktevredenheid binnen je organisatie? Stimulans Counselling onderzoekt aspecten als motivatie, prestaties, sociale steun, kans op burn-out, perspectieven, energiebronnen en werkstressoren. Ons onderzoek is altijd maatwerk en bestaat uit valide en betrouwbare vragenlijsten en interviews. Het management ontvangt een rapportage met praktische aanbevelingen en conclusies, waarmee het mogelijk is de organisatie te verbeteren, knelpunten aan te pakken en ziekteverzuim te voorkomen.


Bel of mail en we onderzoeken samen de mogelijkheden.

RBCZ Logo
©INJA Design